Blog

Binnen & Buiten

Kloosterlingen waren mensen die voor hun geloof kozen en die zich wilden afscheiden van het wereldse. Dat kon in vroegere tijd vrij makkelijk, want men meldde zich aan bij een orde en na een proeftijd werd men al dan niet opgenomen. De buitenwereld herkende de kloosterling aan zijn of haar kledij. Een kloosterling was armoedig en eenvoudig gekleed, want zij hadden afscheid genomen van de wereldse goederen. Zoals de oorspronkelijke oprichters van ordes, zoals Franciscus van Assisi dat hadden bepaald.

In de huidige tijd is alles anders. Ook voor kloosterlingen. Niemand kijkt meer op als een non uit een auto stapt of een monnik met een iPhone 5 aan zijn oor loopt. Men heeft volledig geaccepteerd dat de kloosterlingen uit hun isolement getreden zijn en onderdeel zijn geworden van de samenleving. Zij het dat ze nog steeds in hun eigen huis wonen. Daar ligt de scheiding. Het kloosterleven dat doordrenkt is van de nieuwe tijd. Waar een radio en tv of een computer en gsm net zo vanzelfsprekend zijn als in ieder ander gezin. Maar waar binnen de muren van het klooster op gezette tijden rust en gebed deel uitmaken van hun leven.

Waar de kloosterlingen vroeger binnen hun muren leefden en nauwelijks aandacht hadden voor de rest van de wereld leven ze nu ook buiten hun zelfgekozen afscheiding. Door deze verandering is het ook mogelijk geworden de kloosters open te stellen voor het publiek en daarmee de kosten van onderhoud, die voor dergelijke gebouwen immens zijn, te dekken. Hier is een overeenkomst te vinden tussen kasteelheren en kloosterlingen. Hun eigendommen zijn in de tegenwoordige tijd duur in onderhoud en men moet ze, vaak noodgedwongen en met tegenzin, open stellen voor het publiek dat er in groepen doorheen geleid wordt. Of dat er komt overnachten. Dat is de grootste verandering überhaupt. Dat kloosters open staan voor mensen van alle gezindten, kerkelijk en niet kerkelijk, gelovig of niet. Hoe zouden de stichters hier op reageren als ze nu even terug zouden mogen keren? Wie weet, misschien zijn ze er wel verheugd over dat mensen de weg naar hun oord van rust, bezinning en vrede hebben gevonden.

Tags: , ,

No comments yet.

Laat een reactie achter

Remember to play nicely folks, nobody likes a troll.